Kanjiža


Castello Dorato 33x33 - Keramika Kanjiža

Šifra: KPK468
Castello Dorato 33x33 - Keramika Kanjiža

Via Strada Rimini 33x33 - Keramika Kanjiža

Šifra: KPK467
Via Strada Rimini 33x33 - Keramika Kanjiža

Land Beige 33x33 - Keramika Kanjiža

Šifra: KPK101
Land Beige 33x33 - Keramika Kanjiža

Bianca Jazz 25x50 - Keramika Kanjiža

Šifra: KPK074
Bianca Jazz 25x50 - Keramika Kanjiža

Bianca Fling 25x50 - Keramika Kanjiža

Šifra: KPK074
Bianca Fling 25x50 - Keramika Kanjiža

Bianca Lace 25x50 - Keramika Kanjiža

Šifra: KPK072
Bianca Lace 25x50 - Keramika Kanjiža

Bianca Print 25x50 - Keramika Kanjiža

Šifra: KPK065
Bianca Print 25x50 - Keramika Kanjiža

Bianca Mild 25x50 - Keramika Kanjiža

Šifra: KPK063
Bianca Mild 25x50 - Keramika Kanjiža

Nera 25x50 - Keramika Kanjiža

Šifra: KPK100
Nera 25x50 - Keramika Kanjiža

Waves Noce 25x50 - Keramika Kanjiža

Šifra: KPK079
Waves Noce 25x50 - Keramika Kanjiža

Waves Ice Noce 25x50 - Keramika Kanjiža

Šifra: KPK078
Waves Ice Noce 25x50 - Keramika Kanjiža

Habitat Mix Noce 25x50 - Keramika Kanjiža

Šifra: KPK276
Habitat Mix Noce 25x50 - Keramika Kanjiža

Habitat Rosa 25x50 - Keramika Kanjiža

Šifra: KPK1007
Habitat Rosa 25x50 - Keramika Kanjiža

Denim Taupe 33x33 - Keramika Kanjiža

Šifra: KPK1097
Denim Taupe 33x33 - Keramika Kanjiža

Cotton Taupe 25x50 - Keramika Kanjiža

Šifra: KPK1078
Cotton Taupe 25x50 - Keramika Kanjiža

Capri Taupe 25x50 - Keramika Kanjiža

Šifra: KPK1076
Capri Taupe 25x50 - Keramika Kanjiža