Korpe i kante


Kanta hrom 20 litara - Keramika Mirela

Šifra: MLA206
Kanta hrom 20 litara - Keramika Mirela

Kanta hrom 12 litara - Keramika Mirela

Šifra: MLA205
Kanta hrom 12 litara - Keramika Mirela

Kanta hrom 8 litara - Keramika Mirela

Šifra: MLA204
Kanta hrom 8 litara - Keramika Mirela

Kanta hrom 3 litra - Keramika Mirela

Šifra: MLA202
Kanta hrom 3 litra - Keramika Mirela

Kanta za otpatke-20 litara-020-O - Minotti

Šifra: MIN372
Kanta za otpatke-20 litara-020-O - Minotti

Kanta za otpatke-12 litara-012-O - Minotti

Šifra: MIN371
Kanta za otpatke-12 litara-012-O - Minotti

Kanta za otpatke-5 litara-005-O - Minotti

Šifra: MIN370
Kanta za otpatke-5 litara-005-O - Minotti

Kanta hrom SL0201/SL7801 8L

Šifra: OST090
Kanta hrom SL0201/SL7801 8L