Rosan


DOZATOR za tečni sapun - JQ910 - Rosan

Šifra: ROS266
DOZATOR za tečni sapun - JQ910 - Rosan

Držač WC PAPIRA JQ909 - Rosan

Šifra: ROS265
Držač WC PAPIRA  JQ909 - Rosan

Držač WC ČETKE - JQ908 - Rosan

Šifra: ROS264
Držač WC ČETKE - JQ908 - Rosan

Držač SAPUNA - JQ907

Šifra: ROS263
Držač SAPUNA - JQ907

Držač ČAŠE -JQ906 - Rosan

Šifra: ROS262
Držač ČAŠE -JQ906 - Rosan

DUPLA VEŠALICA - JQ905 - Rosan

Šifra: ROS261
DUPLA VEŠALICA - JQ905 - Rosan

STAKLENA POLICA - ETAŽER-JQ904 - Rosan

Šifra: ROS260
STAKLENA POLICA - ETAŽER-JQ904 - Rosan

Držač PEŠKIRA - PRSTEN- JQ903 - Rosan

Šifra: ROS259
Držač PEŠKIRA - PRSTEN- JQ903 - Rosan

Držač PEŠKIRA 60 cm - dupli- JQ902 - Rosan

Šifra: ROS258
Držač PEŠKIRA 60 cm - dupli- JQ902 - Rosan

Držač PEŠKIRA 60 cm-JQ901 - Rosan

Šifra: ROS257
Držač PEŠKIRA 60 cm-JQ901 - Rosan