Masažni blokovi (hidromasažni stubovi)


Masažni blok BORA 1400 3F INOX 573070

Šifra: KOL2433

Masažni brok ZONDA 2100 3F 572730

Šifra: KOL2417

Masažni blok ZEPHYR 1680 3F 590610

Šifra: KOL2430

Masažni blok ZONDA 1500 3F KEROCK 109 570960

Šifra: KOL970

Masažni blok ZEPHYR 1680 3F 962570

Šifra: KOL2428

Masažni blok DIABLO 1700 3F INOX

Šifra: KOL980

Masažni blok ZONDA 2100 3F 590570

Šifra: KOL2421

Masažni blok ZONDA FLAT 1600 3F 572890

Šifra: KOL2422

Masažni blok ZONDA 2100 3F 590560

Šifra: KOL2420

Masažni blok ZONDA FLAT 1600 3F 590580

Šifra: KOL2424

Masažni blok ZONDA 2100 3F 962490

Šifra: KOL2419

Masažni blok ZONDA FLAT 1600 3F 590590

Šifra: KOL2425

Masažni blok ZONDA 1500 3F 572310

Šifra: KOL973

Masažni blok ZONDA FLAT 1600 3F 962500

Šifra: KOL2426

Masažni blok ZONDA FLAT 1600 3F 962510

Šifra: KOL2423

Masažni blok ZEPHYR 1680 3F 590600

Šifra: KOL2429

Masažni blok ZONDA 1500 3F 572870

Šifra: KOL2427

Masažni blok ZONDA 1500 3F 572300

Šifra: KOL972

Masažni blok ZEPHYR 1680 3F 962520

Šifra: KOL2431

Masažni blok ZONDA 1500 3F 572320

Šifra: KOL974

Masažni blok ZEPHYR 1680 3F 590620

Šifra: KOL2432

Masažni blok DIABLO 1550 2F INOX 570950

Šifra: KOL981